Adviesraad Sociaal Domein, ook voor U!

Maar eerst, wat is WMO? Wat betekent dat?

De letters WMO staan voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die wet geeft de gemeente de opdracht er alles aan te doen om de inwoners de kans te geven mee te doen met de samenleving, te participeren.
Omdat deze wet niet uit de lucht kwam vallen en er al voorgaande wetgeving was, vallen zaken van vroeger zoals hulpmiddelen voor thuis, voorzieningen voor gehandicapten, vervoersvoorzieningen en nog veel meer ook onder de wet WMO. Maar er is nu veel meer van belang!

De WMO is er niet alleen voor mensen met een beperking maar voor iedereen. Want dat 'deelnemen aan de samenleving' kan ook betekenen dat de gemeente moet bijdragen aan het vinden van werk. Of aan het goed kunnen samenleven in de wijk of het dorp. Aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren van iedereen. Ook als je een beperking hebt of een chronisch psychisch probleem. Of door welke oorzaak dan ook verslavingszorg nodig hebt. Of advies op het gebied van jeugd en opvoeding. De uitvoering van de WMO is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De wet schrijft ook voor dat de gemeente bij het formuleren en uitvoeren van
het beleid op dit terrein de burgers de gelegenheid moet bieden mee te praten.
Lastig, zo´n opdracht.

Gelukkig bestond er sinds 1982 al een voorloper vóór de WMO van kracht werd. De Cliëntenraad Chronisch Zieken en Gehandicapten adviseerde de gemeente op het terrein van de voorzieningen en het gehandicaptenbeleid. Deze stichting is overgegaan naar stichting Cliëntenbelang WMO Soest en de stichting WMO Raad Soest en nu dus Adviesraad Sociaal Domein. De ervaring bleef. Maar wie hebben die ervaring én wie zijn de mensen in die Adviesraad? Zijn ze 'van de gemeente' of 'vóór de gemeente?'
Heel duidelijk: Ze zijn er voor álle mensen in de gemeente!

Dus moeten in de Adviesraad Sociaal Domein mensen zitten uit allerlei instellingen en organisaties. Met allerlei deskundigheden en betrokkenheid. Ouderen, jongeren, wijkvertegenwoordigers, mensen met een GGZ-achtergrond, uit de Raad van Kerken, chronisch zieken en gehandicapten, mantelzorgers en de inwoners van niet Nederlandse herkomst.

De gemeente is door deze wet verplicht rekening te houden met de serieuze adviezen en aanbevelingen die deAdviesraad Sociaal Domein uitbrengt. Dat is nou het leuke van zo'n participatiewet. De mensen ook de kans geven deel te nemen aan de besluitvorming.
Niet voor spek en bonen, maar echt.
Luisteren, dus.

Voor al uw vragen aan de gemeente over ondersteuning op het gebied van zorg, werk of inkomen:

https://www.soest.nl/melding-zorg-werk-en-inkomen/

of (035) 6093 411.

 

sociale kaart soest