• Start
  • Wat doen wij
  • Wat wil de adviesraad

Wat wil de Adviesraad Sociaal Domein?

Collectieve belangenbehartiging staat voorop. De gemeente Soest heeft een nieuw Beleidsplan WMO Soest 2012-2015 vastgesteld.

Dit beleid moet worden gecontroleerd. Gevolgd dus. Doen wat gezegd is. Dus is er werk aan de winkel. Letten op het gerealiseerde beleid en de uitvoering van het nieuwe.
Blijven letten op met name het gebied van informatie, advies en cliëntenondersteuning. Positief kritisch volgen en samen werken met de gemeente waar het gaat over de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de openbare gebouwen. Zelf uitvoeren van toegankelijkheidsscans.

Meedenken hoe mantelzorgondersteuning het beste gerealiseerd kan worden. Vormgeven van de moeilijke rol op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ).

Daarnaast blijft de de Adviesraad Sociaal Domein zich sterk inzetten waar het gaat om individuele voorzieningen voor mensen met een beperking door het toetsen van de kwaliteit van de geboden voorziening.

sociale kaart soest