• Start
  • Wat doen wij
  • Wat doet de adviesraad nog meer

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein nog meer?

De Adviesraad Sociaal Domein Soest adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van Burgemeester en Wethouders en de Soester gemeenteraad over het Sociaal Domein. Hieronder vallen Wet maatschappelijke ondersteuning nieuw (Wmo 2015), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein Soest geeft advies namens inwoners van Soest en Soesterberg en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.


Waarom een adviesraad?
In 2015 hebben de gemeente Soest, de WMO Raad Soest en de Cliëntenraad sociale zekerheid samen gewerkt aan de vorming van een integrale adviesraad voor het sociaal domein. Sinds de zomer van 2015 werken we op deze manier en na de zomer van 2016 zijn de leden ook officieel benoemd.

Een integrale adviesraad op het sociaal domein is nodig omdat er sinds januari 2015 veel veranderingen in de gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen zijn gekomen. Deze wijzigingen in het Sociaal Domein gaan inwoners van Soest aan. En de gemeente heeft een klankbord nodig om te checken of nieuwe plannen en gemaakte keuzes wel de juiste zijn. Daarom bestudeert en bespreekt de adviesraad deze voorstellen in zijn eigen werkgroepen én met personen uit het eigen netwerk en de maatschappelijke partners. Op deze manier wil de Adviesraad de betrokken wethouders zo goed mogelijk adviseren.

sociale kaart soest