• Start
  • Nieuws
  • Regionaal Advies over het beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019

Advies Adviesraad Sociaal Domein Onderzoek Cliëntervaring

Op 4 augustus jl. ontving de Adviesraad Sociaal Domein Soest de onderzoeksresultaten van het door De Gemeente uitgevoerde "Onderzoek cliëntervaring WMO in Soest".

Op hoofdlijnen treft u in voorliggend advies onze opmerkingen aan op het onderzoek en aanbevelingen voor een vervolgtraject. Deze zijn gerubriceerd naar procedurele, inhoudelijke en resultaatgerichte aard.

Klik hier

sociale kaart soest