• Start
  • Nieuws
  • Advies Herijking vrijwilligersbeleid gemeente Soest (versie 22 nov 17).

Regionaal Advies over het beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 “Moed Moet”

“Moed Moet”

De zorgvraag is bepalend voor het te volgen zorgarrangement. Maak dat in- en overzichtelijk! Stel vast wat hiervoor naar inhoud en omvang beschikbaar en nodig is en bepaal dan de grenzen van de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.

En niet andersom!

 

A. Samenvatting van de centrale aanbevelingen

1) Samenhangend beleid

2) Gewaarborgde zorg

3) Behoefte van cliënten en burgers

4) Uitvoering

De adviesraden onderschrijven het uitgangspunt dat de ondersteuning gericht moet zijn op het (her)winnen van de haalbare zelfredzaamheid en dat ook het eigen netwerk kan worden aangesproken op ondersteuning. Kwaliteit van leven is hierbij het doel. Waar nodig moet passende professionele zorg gewaarborgd zijn. Benoemd wordt dat er maatwerk nodig is en dat niemand buiten de boot mag vallen. Welke concrete maatregelen hebben de gemeenten voor ogen om te borgen dat dit ook gebeurt? Wij benaderen het onderwerp vanuit vier kernthema’s en maken vervolgens enkele opmerkingen over de uitvoering.

Klik hier voor het volledige regionale advies.

 

sociale kaart soest