Advies Lokaal Gezondheidsbeleid

De Wet Publieke Gezondheid bepaalt dat u elke vier jaar een nota op dient te stellen met betrekking tot het lokaal gezondheidsbeleid. Op 07 december jl. ontvingen wij van u een concept nota hierover voor advies. Uiteraard voldoen wij graag aan uw verzoek.

Wij hebben met genoegen kennis genomen van uw concept. De door u gepresenteerde analyse spreekt ons erg aan. Het is evident dat de gezondheid van iemand niet alleen wordt versterkt of gehandhaafd door beleid en daaruit voortkomende activiteiten op het medische vlak. De mate van iemands gezondheid wordt zeer zeker ook bepaald door het vermogen zich aan te passen aan en regie te nemen voor fysieke, sociale en emotionele uitdagingen die het leven stelt. Wij zijn het met u eens dat we dan te maken hebben met meerdere elkaar rakende domeinen. Dat maakt het opstellen en uitwerken van een nota lokaal gezondheidsbeleid complex maar ook erg interessant. Voor het volledige advies klik hier

 

sociale kaart soest