• Start
  • Nieuws
  • Advies Herijking vrijwilligersbeleid gemeente Soest (versie 22 nov 17).

Advies “Verordening en Nadere regels Wmo 2018”

Op 1 december jl.  ontvingen wij per mail uw verzoek voor aanvullend advies over een voorstel voor wijziging van de Verordening en Nadere regels WMO 2018. De wijzigingen betreffen voornamelijk de artikelen die betrekking hebben op “Opvang in een beschermde omgeving”. In de bijlagen bij voornoemde mail zijn de tekstwijzigingen in rood en groen aangegeven.

De adviesraad kan zich in de voorgestelde tekstwijziging vinden en heeft daarbij geen opmerkingen.

Volledige bericht? Klik hier

sociale kaart soest