• Start
  • Nieuws
  • Advies Herijking vrijwilligersbeleid gemeente Soest (versie 22 nov 17).

Advies Herijking vrijwilligersbeleid gemeente Soest (versie 22 nov 17).

De raad is het met u eens dat vrijwilligerswerk een onmisbaar element is in onze (lokale) samenleving. Veel activiteiten of voorzieningen zouden niet van de grond kunnen komen als er geen mensen waren die zich er als vrijwilliger sterk voor zouden willen maken. Vrijwilligers vormen als het ware de smeerolie in onze samenleving. En dat op een groot aantal terreinen. Het belang van deze inzet heeft u naar onze mening goed verwoord. De keuzes die u in de notitie maakt en de prioriteiten die u daarbij stelt kunnen wij van harte ondersteunen. Lees meer

sociale kaart soest