• Start
  • Nieuws
  • Cliëntervaringsonderzoek (CEO), ongevraagd advies

Advies Clientervaring Jeugdhulp

De Raad heeft waardering voor de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. De meer kwalitatieve informatie die hiermee beschikbaar is gekomen, is erg waardevol en belangrijk. Wij onderschrijven dat vanwege het lage aantal deelnemers, het lastig is te generaliseren over de totale populatie. Naar onze mening echter zal een belangrijk deel van de bevindingen ook gelden voor een groot aantal personen die niet bij het onderzoek zijn betrokken. Statistische significantie is dan ook minder belangrijk. Een en ander vormt een goede aanvulling op en verduidelijking van zaken die ook in het eerder door u uitgevoerde kwantitatieve onderzoek naar voren kwamen. Deze bevindingen zijn relevant en dienen serieus te worden genomen, ook al zijn ze gebaseerd op kleine aantallen in dit onderzoek.

Voor het volledige advies klik hier

sociale kaart soest