• Start
  • Nieuws
  • Cliëntervaringsonderzoek (CEO), ongevraagd advies

Advies Hereiking Beleid Schuldhulpverlening

Op 17 augustus 2017 ontvingen wij uw adviesaanvraag uw notitie inzake de herijking van het beleid ten aanzien van de schuldhulpverlening in Soest. Ons advies hebben wij eerder met mail van 31 augustus jl. aan u en uw medewerkers toegestuurd. Meer lezen? Klik hier

 

sociale kaart soest