• Start
  • Nieuws
  • Cliëntervaringsonderzoek (CEO), ongevraagd advies

Advies “Cliëntervaringsonderzoek 2016”

Onlangs ontvingen wij uw verzoek om advies bij de rapportage Clientervaringen WMO 2016 in Soest. Graag voldoen wij met voorliggend advies aan uw verzoek.

In de rapportage wordt een beeld geschetst van de ervaringen van de inwoners van Soest met en hun waardering van de dienstverlening van de gemeente die zij in het kader van de WMO in 2016 ontvingen. Tevens wordt in de rapportage een vergelijking gepresenteerd met de resultaten uit 2015 en de situatie in andere omliggende gemeenten.

Wij hechten eraan op te merken dat de betekenis van de scores op een aantal vragen moeilijk is in te schatten. Conclusies die veel verder gaan dan, dat er in Soest sprake is van een bevredigend beeld van de geboden dienstverlening, zijn niet mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door het op diverse plaatsen ontbreken van de "waaromvraag". Wij zijn er ons van bewust dat dit ook voor u als een gegeven moet worden beschouwd. Hierdoor is het lastig om op grond van de resultaten van de enquête concrete actiepunten te benoemen.

Uit het rapport blijkt dat de scores over 2016 niet of nauwelijks afwijken van die over 2015. Hoewel deze uitkomsten op zich bevredigend zijn te noemen, is het blijkbaar toch niet mogelijk gebleken het beeld in positieve zin te veranderen. Met name ten aanzien van de bekendheid van burgers met het steunpunt mantelzorg en de onafhankelijke cliëntondersteuner, is dit te betreuren. Wij adviseren u dan ook beslist om extra energie te steken in het verbeteren van de bekendheid van beide faciliteiten.

Meer lezen Klik hier

sociale kaart soest