Stichting Present, afdeling Soest

Stichting Present Soest wil een brug slaan tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. Groepen vrijwilligers melden zich bij ons aan. Zij geven aan dat ze zich op een bepaalde dag willen inzetten. We gaan hierbij uit van het aanbod. De groep bedenkt wat ze te bieden hebben. Zo gaan we uit van de kracht van de groep vrijwilligers. Vervolgens maken wij een koppeling tussen aanbod en vraag.

Voor meer informatie zie onze website: http://www.stichtingpresent.nl/soest/

 

sociale kaart soest